Nedervetils Hem och skola -förening

 

Styrelsen 2016-2017
 

Hem och Skola föreningen Solstrålen r.f. är en föräldraförening som verkar för att stärka sammanhållningen i skolan och förskolan. Vi vill stöda samarbetet mellan hemmen och skolan genom att stöda skolans arbete på olika sätt. Vi kan som enskilda föräldrar bidra till att öka våra barns trivsel i skolan.

För att möjliggöra Hem och Skolas verksamhet har vi en medlemsavgift på 15 €/familj. Medlemsavgiften är en mycket viktig inkomstkälla för att vi skall kunna förverkliga den verksamhetsplan som godkändes på årsmötet.

Föreningen kommer under pågående läsår att understöda olika utfärder som t.ex. Slalomresan och förskolans resa till Kieppi. Vi understöder också simträning för årskurs 4 samt olika projekt för att förbättra skolgården. Styrelsen utreder som bäst möjligheter för att ordna eventuella jippon under läsåret.

 

Hem och Skola föreningen Solstrålen ry. on koulussamme ja esikoulussamme toimiva vanhempainyhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on tukea koulun ja kodin välistä yhteistyötä sekä lisätä lastemme viihtyvyyttä koulussa. Lukukauden jäsenmaksu on 15 €/perhe. Jäsenmaksu on yhdistykselle erittäin tärkeä tulolähde jotta voimme toteuttaa vuosikokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman. Yhdistys kannattaa tänäkin lukuvuonna erilaisia retkiä kuten laskettelumatkaa ja esikoulun retkeä Kieppiin. Kannatamme myös 4. luokan uimaopetusta sekä erilaisia projekteja joilla on tarkoitus parantaa koulupihaamme. Hallitus selvittää parhaillaan muiden tapahtumien järjestämistä tänä lukuvuotena.

 

Infobrev 2016-2017

 

 

 

Följ Solstrålen i Nedervetil på Facebook